Telefon: +48 668 612 121

Wykonanie robót ciesielsko-betoniarskich dla inwestycji pn. "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Piotra Bardowskiego i ul. Macieja Rataja w Katowicach – „Bardowskiego 1” - dla MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.